Servisné strediská SR

$prohlizena_stranka[
Autorizované servisné strediská pre návesy Berger v SR:
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Scania servis Senec 
Diaľničná cesta 4570/2A
903 01 Senec
Tel.: +421 2 482 083 16
Mobil: +421 903 722 048
www.scania.sk
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Scania servis Nové Zámky
Nitrianska cesta 119
940 67 Nové Zámky
Tel.: +421 35 692 29 14
Mobil: +421 903 722 048
www.scania.sk
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Scania servis Zvolen
Balkán 53
960 02 Zvolen
Tel.: +421 45 540 05 86
Mobil: +421 903 256 410
Mobil: +421 903 722 048 - 24 hodín
www.scania.sk
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Scania servis Ličartovce
Ličartovce 283
082 03 Ličartovce
Tel.: +421 51 746 15 12
Mobil: +421 903 722 048
www.scania.sk
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Scania servis Poprad
Hraničná 12
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 778 15 06
Mobil: +421 903 722 048
www.scania.sk
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Scania servis Žilina
Kragujevská 12
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 507 54 11
Mobil: +421 903 722 048
www.scania.sk
STSZ a.s.
Ružindolská 19
917 50 Trnava
Tel.: +421 33 554 51 87
Mobil: +421 904 631 107
E-mail: stsz@stsz.sk
www.stsz.sk