Zaistenie nákladu

$prohlizena_stranka[

Zaistenie nákladu je na prvom mieste

Kľúčovým kritériom v preprave tovaru je zaistenie nákladu.

Naše návesy spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy a predpisy na zaistenie nákladu podľa kódu XL a ďaleko ich presahujú.

Systém zaistenia nákladu Tesy by BERGERecotrail®

Predpisy na zaistenie nákladu sú stále prísnejšie. Preto sú všetky modely BERGERecotrail® certifikované minimálne podľa DIN EN 12642 kód XL, čo ďalekosiahlo rieši problém kompletných nákladov uzavretého tvaru. Čiastkové náklady sa musia kvôli zaťaženiu náprav umiestniť v určitej vzdialenosti od čelnej steny a samostatne zabezpečiť. K tomu teraz ponúkame certifikovaný (14,5 t) modulárny bezpečnostný systém Tesy by BERGERecotrail®.

 

Tesy by BERGERecotrail® je k dispozícii v štyroch výškach (1 800, 1 400, 1 000 a 600 mm), a je možné ho umiestniť na ľubovoľnom mieste návesu, ako aj zabezpečenie proti pohybu smerom vpred a ako zabezpečenie vzadu. Jednotlivé časti Tesy by BERGERecotrail® sú zo žiarovo pozinkovanej jemnozrnnej ocele S700 a môže ich namontovať a demontovať jedna osoba v priebehu niekoľkých minút bez náradia. Na uloženie dielov systému slúži vlastná skriňa, ktorá je namontovaná na zadnej časti návesu BERGERecotrail® naprieč v smere jazdy. Napravo a naľavo je opatrená výkopmi, a preto ju možno nakladať pohodlne z oboch strán.